skip to main content

Ett modernt plåtslageri med gamla anor

Vi utför alla typer av arbeten i byggnads­plåt. Från täckning av fasader och tak till fram­ställning av enstaka lister eller bleck. Avvattnings- och säkerhets­anordningar för tak är ett annat av våra arbets­områden.

Vårt Team

Alla uppdrag utförs av våra plåt­slagare med stolt och gediget yrkes­kunnande, vilket garanterar hög kvalité på våra arbeten.

Ring oss så berättar vi mer!

Här finns vi

Vår butik och verkstad ligger på Västerås­vägen 50 i Köping och vanliga arbets­dagar har vi öppet mellan kl 7:00 och 16:00.

Vårt utbud

Vi arbetar inom följande områden:

Entreprenader
  • Plåt­täck­ning av tak och fasad­er. Altan- och entré­tak.
Tak­av­rinning
  • Häng­rännor, stup­rör, rens­trattar, ut­kastare och till­behör.
Plåt­arbeten
  • Tak­kupor, skorstens­beslag, stosar, vind­plåtar, bleck m.m.
Tak­säkerhet
  • Tak­stegar, snö­ras­skydd, tak­bryggor, skydds­räcken m.m.
Tak­skottning
  • Trygg och säker ned­tag­ning av snö och is från tak.
Tak­målning
  • Ren­göring och om­målning av plåt­tak och plåt­fasader.
Ventil­ation
  • Rör­drag­ningar och under­håll av ventil­ations­anlägg­ningar.
Tak­besiktning
  • Konditions­kontroller och underhålls­planer av tak.

Vårt sortiment

I vår verk­sam­het använder vi kvalitets­produkter från följande leverantörer:

Plannja
Armat
Bevego
CW Lundberg
Areco

Andersson & Julle Plåt Eftr AB, Västeråsvägen 50, 731 98 Köping, Tel: 0221 - 123 34, Epost: info@anderssonochjulle.se

Copyright © Andersson & Julle Plåt Eftr AB | Alla rättigheter reserverade | Skapad av SF Konsult